Kabinruta

Vi formar kabinrutor i plast till alla typer av båtar. Vi gör prototypen och därefter verktyget direkt från ritningen med hjälp av CAD-program. Varje uppdrag är unikt och utförs med största precision. Vi utför alla uppdrag med manuell hantering. Det gör att vi överblickar och har löpande kvalitetskontroll i varje steg för varje produkt vi tillverkar.

Vi är leverantör av båtrutor åt HR Boats och Micore och har så varit under många år. Kunduppdrag som vi är mycket stolta över, då kvalitetskraven är mycket högt ställda, vilket vi gillar.