Våra kärnvärden

Kvalitet
Kvalitet för oss, är att leverera den bästa lösningen för våra kunder. Att välja rätt kvalitet för ändamålet och leverera i rätt tid. Det handlar om kunskap och att dela med sig av den kunskapen i arbetsgruppen – att förstå vår egen roll i arbetsprocesserna.

Relation
Vi vill skapa engagemang och intresse. Vi brinner för uppgiften att lösa problem och leverera rätt produkt till rätt kvalitet i rätt tid. Att alltid leva upp till de förväntningar och krav som kunden ställer på vårt företag. Vi vill bygga långa och varaktiga relationer med våra kunder.

Kompetens
Vi har genom åren skaffat oss lång erfarenhet av plast och vad som fungerar bäst inom olika användningsområden. Vårt nära samarbete med våra underleverantörer, gör att vi ständigt är uppdaterad på det senaste och kunnig på plasternas olika egenskaper och funktion.

Lagarbete
Vi stödjer och inspirerar varandra i vårt dagliga arbete. Vi bemöter varandra med omtänksamhet, vänlighet och respekt. Det gäller internt i företaget och i vårt breda kontaktnät av samarbetspartners och kunder. För oss är utveckling ett lagarbete.