Plastskolan

Det lilla uppslagsverket om de vanligaste plasterna.
NT Plastskolan ger dig fördjupad kunskap om olika plasttypers egenskapsprofiler, fördelar och begränsningar.