Takljuskupoler

Takljuskupoler i platta tak är det mest effektiva sättet att producera naturligt dagsljus. Det ger tre till fyra gånger så mycket dagsljus som vertikalt placerade fönster i samma storlek. Ljuset från en takljuskupol distribueras jämnare genom rummet, ger mindre bländrisk och värnar om privatlivet.